Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan), također poznat kao Tai Chi je oblik vježbanja nastao u Kini prije više stotina godina. Danas je Tai Chi vrijedan dio svjetske kulturne baštine i jedan od najmasovnijih oblika fizičkog vježbanja na svijetu. Njegovi blagotvorni učinci vježbačima pružaju višestruke koristi.

  •  To je sustav koji ima snažne i empirijski dokazane učinke na održavanje zdravlja i prevenciju bolesti.
  • Tai Chi je i cjeloviti borilački sustav temeljen na načelima neopiranja i prilagodbe i kao takav pogodan za promociju i rasprostiranje kulture dijaloga u društvu.

  •  Tai Chi je i sportska disciplina s ambicijom da u bliskoj budućnosti postane jedna od olimpijskih natjecateljskih disciplina.

Tai Chi kao sustav vježbanja zahtijeva memoriranje specifičnih položaja koji se zatim spajaju u jedan neprekinuti niz pokreta koji se naziva forma. Jedno izvođenje forme traje oko 10 minuta i izvodi se vrlo usporenom dinamikom tako da je primjeren i osobama koje imaju poteškoća u kretanju.